FRISTER FOR AKSJESELSKAP

Leveringsfrister for aksjeselskap

Dette er en oversikt over de generelle fristene som gjelder for aksjeselskap.

 

Innlevering og betaling MVA

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned. Fristene er 10.april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember og 10. februar.

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling. 

Endringer som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen:

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin er utsatt til 10. juni 2020.

 

Innlevering A-melding

Lønn skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i hver måned etter lønnsutbetaling.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Dersom den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

 

Innbetaling forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales annenhver måned. Fristene er 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november og 15. januar.

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling. 

Endringer som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen:

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai er utsatt. Den nye fristen er 15. august 2020. Du må fortsatt betale skattetrekk på vegne av ansatte som normalt.

 

Innbetaling forskuddsskatt

Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten for aksjeselskap forfaller til betaling i to like terminer. Fristene er 15. februar og 15.april.

Fra midten av januar til september kan du endre eller redusere forskuddsskatten.

Endringer som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen:

Innbetaling andre termin (15.april) er utsatt. Den nye fristen er 1.september 2020.

 

Aksjonærregisteroppgaven

Frist for innlevering aksjonærregisteroppgave: 31. januar.

Årsregnskap / ordinær generalforsamling

Frist for innlevering årsregnskap: 31. juli. Frist for å avholde ordinær generalforsamling som behandler årsregnskapet: 30. juni.

Skattemelding og næringsoppgave

Frist for innlevering skattemelding og næringsoppgave for aksjeselskaper: 31. mai.
Frist for utsettelse levering av skattemeldingen: 31. mai.

Endringer som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen:

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å levere skattemeldingen for 2019, utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.

 

Gebyrer

Skatteetaten har innført strenge straffetiltak i form av tvangsmulkt ved for sen innlevering.  Tvangsmulkten vil påløpe etter det har blitt sendt ut et varsel og et vedtak om manglende opplysninger og en ny frist ikke har blitt overholdt.

 

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder mva-meldinger 1. termin og 2. termin og mva -melding som leveres med årstermin. Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april og 5. mai. Endringene er  en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

 

Tips for å unngå unødige gebyrer:

  • Planlegg i god tid slik at du overholder fristene.
  • Sett på varsling i Altinn, slik at du får melding når det kommer vedtak fra det offentlige.
  • Rådfør deg med regnskapsfører og sett opp frister for levering av ulike dokumenter.

 

Husk å opprettholde regnskapet ditt

Husk at du i tillegg til disse fristene må holde regnskapet ditt oppdatert. Å ha et oppdatert regnskap vil også kunne gi deg bedre kontroll. Som autorisert regnskapsfører kan vi hjelpe deg med alle regnskapstjenester. Bokføring, fakturering, lønn, rapportering, årsoppgjør, økonomisk rådgivning – og alt i mellom. Tjenestene våre er nettbaserte, og vi har kunder over hele landet.

Tilgjengelig regnskapsfører for deg

Som nettbasert regnskapskontor er vi er tilgjengelige uansett hvor du holder til. Ring oss gjerne eller send en e-post. Du kan også fylle inn kontaktskjemaet under. Vi tar kontakt med deg så snart vi kan.

Linda Frøyen
Telefon 45227813
linda@aplussregnskap.no

Kontaktskjema

  • For å kunne respondere på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger. Les vår personvernerklæring
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.