Våre verdier

Tjenester av beste kvalitet

Vi skal tilby de beste regnskapstjenestene basert på beste teknologi, og kostnadseffektivt arbeid av beste kvalitet. Vi skal gjøre vårt beste for at de tjenester vi leverer tilsvarer kundens forventninger, og skaper verdi og bidrar til vekst og økt lønnsomhet hos kundene.

Kjerneverdier: Ingegritet, prisgunstig, fleksibilitet, effektivitet, kvalitet, punktlighet og profesjonalitet.

Som medlem av Regnskap Norge forplikter A Pluss Regnskap AS  seg å følge Regnskap Norges etiske regelverk. Målsetningen med det etiske regelverket er å medvirke at autorisert regnskapsfører følger en yrkesholdning og foretar valg som fremmer den etiske standarden for yrket, samtidig som det skapes tillit og respekt hos kunder, offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, forretningsforbindeler, kolleger og allmenheten forøvrig.

Ta gjerne kontakt for en samtale om hvem vi er, hvordan vi tenker og hva vi kan få til sammen.